Predstavljanje rezultata istraživanja iz projekta E-rudito na znanstvenoj konferenciji Dani Ramira i Zorana Bujasa

Naši partneri na projektu E-rudito: Napredni online obrazovni sustav za pametnu specijalizaciju i poslove budućnosti, tim znanstvenika sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predstavio je dio rezultata svojih istraživačkih aktivnosti na 24. Danima Ramira i Zorana Bujasa, međunarodnom psihologijskom znanstvenom skupu koji je održan od 11. do 13. travnja na Filozofskom fakultetu.
U predstavljenom radu pod nazivom “Kontekstualni efekti i preciznost vidnog radnog pamćenja” projektni tim Filozofskog fakulteta zainteresiranoj publici prenio je glavne zaključke dosadašnjih istraživanja u području radnog pamćenja. Kroz nastavak projekta E-rudito izmeđuostalog se radi na izradi prototipa sustava za online obrazovanje koji je, gdje je moguće, prilagođen ovom kognitivnom procesu, a što će omogućiti vrijedni znanstveni doprinosi našeg Partnera na projektu.
E-rudito

KONTAKT

footer - koverta